Checklist RI&E voor hybride werken 

Checklist RI&E voor hybride werken 

Hybride werken brengt nieuwe risico´s met zich mee. De werkgever moet hier zicht op hebben. En dat betekent dat hij ook passende maatregelen moet nemen om de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Een RI&E voor hybride werken dus.

Thuiswerken was lange tijd een tijdelijke oplossing om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Maar velen zijn de voordelen van thuiswerken gaan inzien. In veel organisaties zijn werknemers meer permanent aan het thuiswerken. Vaak is dat gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op de werklocatie. Dat levert kansen maar ook een aantal uitdagingen op voor het arbobeleid.

Risico’s in de RI&E voor hybride werken

Welke risico’s neem je mee in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om het hybride werken veilig en gezond te laten verlopen? In deze checklist vind je een aantal vragen die je helpen bij het maken van een RI&E voor hybride werken. Besteed in ieder geval aandacht aan: de werkplek, mentale factoren, werktijden en leefstijl.

Onderdeel van de collectie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van een organisatie. Een RI&E helpt om risico’s in kaart te brengen en om die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen.

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

hoofdredacteur

Toetsen van de RIE: grondoorzaken

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die nieuwe regels in de praktijk? Siep Slager vertelt aan de hand van...

Een omweg is ook een weg

Waar een wil is, is een weg. En waar geen wil is … daar is een omweg. Van deze wijsheid zouden we meer gebruik moeten maken. Zeker als het gaat om de...