Casus: een nieuwe RI&E maken

De preventiemedewerker van Houweling Group jaagt onder meer het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak aan. Hoe pakken zij dat aan?