Dit zegt de Arbowet over voorlichting op de werkvloer

Om veilig te kunnen werken, is opleiding en training van mensen van groot belang.