Werkgever aansprakelijk voor ontploffen confettiekanon

Je kunt als werkgever voor de gekste ongelukjes aansprakelijk gesteld worden. Bijvoorbeeld als een werkneemster ernstig oogletsel oploopt door een confettikanon dat in haar handen ontploft. De werkgever vindt niet dat hij haar hiervoor had moeten waarschuwen.