Arbeidsinspectie over risico's en kansen bij hybride werken

Veel organisaties zetten formele stappen naar hybride werken. ICT speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe kijkt de Arbeidsinspectie daarnaar vanuit het oogpunt van gezond werken?