Ook onderhoudswerk moet in de RI&E

Een bedrijf heeft een incomplete risico-inventarisatie- en -evaluatie (RI&E) en geen instructie. Ook meldt het bedrijf een ongeval te laat bij de Inspectie SZW. Het bedrijf krijgt een flinke boete.