Goede communicatie is bij re-integratie essentieel

Voor een effectieve re-integratie is eenduidige communicatie essentieel. Het is van belang dat alle betrokkenen eenzelfde begrippenkader hanteren. Over beperkingen, maar vooral ook over mogelijkheden. Onder welke voorwaarden kan iemand effectief re-integreren?