Met ‘snotneusprotocol’ de winter door

Met ‘snotneusprotocol’ de winter door

Uit cijfers blijkt dat het gemiddelde verzuimpercentage onder werknemers aan het stijgen is. Het gaat om een toename van coronagevallen én om griep. Is een ‘snotneusprotocol’ een middel om verdere stijging te voorkomen? Want er is al genoeg werkdruk.

Moeten werknemers zich bij verkoudheidsklachten steeds ziekmelden en laten testen? Vóór corona zouden we er niet eens over nadenken, maar nu kijken we daar toch anders naar. Sommigen pleiten voor een ‘snotneusprotocol’. Dus: beetje snotterig? Thuisblijven en testen!

Verzuim stijgt door corona en griep

We zien de laatste weken het aantal ziekmeldingen weer toenemen met griep en corona als belangrijkste aanjagers. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt is dat voor veel organisaties zwaar. Moet er dan niet zoiets als een snotneusprotocol in het leven geroepen worden?

Snotneusprotocol geeft duidelijkheid

Met het oog op het griepseizoen en het stijgend aantal coronabesmettingen pleitten sommige arbodiensten eerder al voor meer aandacht voor het naleven van hygiënemaatregelen, het afstand houden en thuiswerken en testen bij klachten. Een snotneusprotocol kan helpen een forse stijging van het verzuim te voorkomen. Met zo’n snotneusprotocol maak je duidelijk wanneer je wel of niet naar het werk komt.

Domino-effect voorkomen

Komen mensen met een snotneus naar het werk, zelfs na een negatieve test, dan steken collega’s elkaar aan en moet er getest worden. “Om dat domino-effect te voorkomen, moet je terug naar de basis: heb je klachten, dan blijf je thuis.” Als thuiswerken geen optie is, moet de werkgever de werknemer vrijstellen van werk.

Wat moet er in zo’n ‘snotneusprotocol’ staan?

Heb je klachten, dan kom je niet naar werk”

In zo’n protocol kun je vastleggen voor jouw bedrijf wanneer mensen wel en niet mogen komen. En wat je verwacht van je werknemers. Je kan ook met elkaar nadenken over wat te doen bij snotneuzen. Maak duidelijke afspraken over het gebruik van (flex)werkplekken en het delen van spullen. En bijvoorbeeld over 1,5 meter afstand houden, het aantal medewerkers dat aanwezig kan zijn, de hygiënemaatregelen en het eventueel beschikbaar stellen van mondkapjes. Ook kunnen in het protocol afspraken staan over het ontvangen van bezoekers of leveranciers. Maar de basis moet zijn: heb je klachten, dan kom je niet naar werk.

Corona in de RIE en maatregelenladders

Welke maatregelen exact nodig zijn bij corona en ook bij griep, hangt met name af van het soort werk dat je doet. Verschillende branches weten uit ervaring inmiddels goed welke maatregelen wel en niet werken in hun sector. De overheid heeft de maatregelen uit de sectorplannen in een maatregelenladder gezet om te voorkomen dat een sector moet sluiten. Daarbij is het belangrijk dat werkgevers de sectorplannen vertalen naar hun eigen plan van aanpak, als onderdeel van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat kan door een coronamodule toe te voegen en deze actueel te houden.

Meer werknemers met burn-out en psychische klachten

Werkstress en werkdruk werden in 2021 al door werknemers het vaakst genoemd als de belangrijkste reden van werkgerelateerd ziekteverzuim. Maar dat cijfers stijgt nog steeds. 37% geeft aan dat hun verzuimklachten hierdoor ontstaan zijn, zo blijkt uit cijfers van TNO. En ook arbodienst Arboned sloeg onlangs alarm.

Volgens Arboned zijn die werknemers gemiddeld 237 dagen afwezig en met een burn-out zelfs 297 dagen. Dat hakt er dus flink in.

Publicatie 3 november 2021, update 24 oktober 2022