Branche-RI&E in het MKB kan beter

In 2003 verscheen een - nog altijd actueel - rapport over arbo en kleine bedrijven. Daarin werd duidelijk dat kleine werkgevers arbobeleid als een last ervaren en grote behoefte hebben aan praktische ondersteuning. Overigens bleek het negatieve imago van 'arbo' niet alleen iets van werkgevers. Ook werknemers vinden veel arboregels maar lastig. Een van de aanbevelingen was te komen tot digitale branche-RI&E-instrumenten die toegesneden zijn op de branche en die oplossingen bieden voor problemen in de praktijk.