Bedrijfsartsen melden misstanden niet altijd bij ISZW

Bijna de helft van de bedrijfsartsen weet niet dat zij misstanden kunnen melden bij de Inspectie SZW. Bedrijfsartsen die er wel van op de hoogte zijn, maken er zelden gebruik van. Melden is het allerlaatste redmiddel.