Veiligheid op bestelling

Starren: 'Met de Safety@CoreBusiness-scan en de Hearts&Minds-scan brengen we de veiligheidscultuur bij bedrijven in kaart. Dat hebben we gedaan bij bedrijven die bestelbusjes inzetten. De scans delen bedrijven in in vijf fasen: de pathologische fase, de re-actieve fase, de calculatieve fase, de pro-actieve fase en de generatieve fase. In de pathologische fase hebben bedrijven geen enkele aandacht voor veiligheid, in de generatieve fase ademt een bedrijf veiligheid uit alle porien.