Veiliger duiken bij de brandweer

Vanaf 2000 is er veel geinvesteerd in het duiken bij de brandweer. De korpsen werken sinds dat jaar met een 'Leidraad bestrijding waterongevallen door de brandweer'. Deze leidraad geeft een vakinhoudelijke uitwerking van de arbowet- en regelgeving. Doel ervan is de uniformiteit tussen de duikteams te vergroten en de veiligheid voor de duiker bij de brandweer te verhogen. Na het verschijnen van deze leidraad hebben de 96 duikende brandweerkorpsen in Nederland hun duikorganisatie aangepast en veranderd.