Over verantwoordelijkheid

Lang niet altijd worden overtreders van arboregels bestraft met een celstraf. Sommigen komen er wel erg makkelijk vanaf.