Lijn van valgordel ondeugdelijk bevestigd

In september 2010 is een werknemer bezig met het verwijderen van niet draagkrachtige asbesthoudende golfplaten van het dak van een voormalig fabrieksgebouw. De werknemer begeeft zich op het dak via een daarop liggende ladder en op plaatsen waar gordingen de dakconstructie ondersteunen. De positie van die gordingen wordt gevonden aan de hand van de schroeven waarmee de golfplaten zijn bevestigd. Hij maakt gebruik van een veiligheidsgordel met een valstopapparaat, die aan de gordingen is bevestigd. Doordat een gording in rotte toestand verkeert, bezwijkt deze onder het gewicht van de werknemer. Hij valt vier meter naar beneden en loopt letsel op waarvoor hij in het ziekenhuis wordt behandeld.