Kun je handsfree een ladder afdalen?

Misstappen van een ladder is niet of nauwelijks te voorkomen. Maar deze werknemer vindt dat zijn werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en eist schadevergoeding. De rechtbank is het met hem eens, maar het hof oordeelt anders.