Het basiscontract: dit moet erin staan

Iedere werkgever moet beschikken over een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts. Wat staat daarin?

Het basiscontract: dit moet erin staan

Het basiscontract is verplicht voor iedere werkgever. Als het goed is zorgt dit voor een professionele samenwerking tussen werkgever, werknemer en kerndeskundigen. Zo ligt de manier van werken tussen arbodiensten en werkgever vast met minimumeisen. Dat biedt alle mogelijkheden voor veilige en gezonde werksituaties. Werknemers worden beter beschermd, terwijl werkgevers weten welke arbozorg en preventie zij moeten bieden.

Verzuim, RI&E en PAGO 

De werkgever moet de deskundige ondersteuning vastleggen in een basiscontract. Helaas is de kwaliteit van de contracten met arbodienstverleners en bedrijfsartsen in de praktijk nogal eens matig. Bedrijven kijken veel te weinig naar wat echt nodig is en te veel naar het minimum. We zetten hieronder nog eens op een rij welke zaken in ieder geval geregeld moeten zijn.   

Het eerste waar velen aan denken in dit kader is de begeleiding bij ziekteverzuim. Hierbij gaat het om het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek.  

Maar ook het toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is onderdeel van het basiscontract. De RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die aan de gevaren in een bedrijf zijn verbonden en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak. 

Het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is gericht op het regelmatig onderzoeken van de gezondheidsrisico's die onderdeel zijn van het werk. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden. Werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken. 

Aanstellingskeuring  

Een aanstellingskeuring wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van een sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer laten keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen. 

OR en preventiemedewerker

Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over het basiscontract. 

De bedrijfsarts en het basiscontract

In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang (zonder toestemming van de werkgever) tot de bedrijfsarts is geregeld, bijvoorbeeld via een spreekuur. 

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Verder moet de werknemer de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van een second opinion moet gebeuren conform de procedures die  de werkgever afspreekt met de arbodienstverlener. 

Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen. 

Verder moet de bedrijfsarts tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten en moet de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts in het contract staan. 

Vangnetregeling 

Bij het afsluiten van een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst maakt de werkgever gebruik van de vangnetregeling. Een werkgever kan de ondersteuning van de taken voor arbo- en verzuimbeleid uiteraard ook zelf bepalen. In dat geval past hij de maatwerkregeling toe. 

Wet- en regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is relevant:

Artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 13 Arbeidsomstandighedenwet

Checklist

Download de Checklist Basiscontract Arbodienst op de kennisbank Arbo in de praktijk  

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.

5 best gelezen artikelen in oktober 2023

5 best gelezen artikelen in oktober 2023

Voor het geval je ze gemist hebt, zetten wij de 5 best gelezen artikelen op Arbo-online van de maand oktober nog even op een rij.

Tips voor omgaan met wintertijd

Tips voor omgaan met wintertijd

Alhoewel de wintertijd in het weekend is begonnen, merken veel werknemers het effect van dat uurtje extra vooral wanneer de wekker gaat. Enkele tips...

Een geluidsachtbaan

Een geluidsachtbaan

Ook in de vakantie schieten mijn gedachten makkelijk naar arbo. Toen ik deze zomer medewerkers van pretpark Tivoli in Kopenhagen zag surfen op een...

Arbo in cijfers: Personeelstekorten, 6 op 10 zmp'ers heeft er last van

Arbo in cijfers: Personeelstekorten, 6 op 10 zmp'ers heeft er last van

Begin 2023 merkte 61 procent van de zelfstandig ondernemers met personeel (zmp'ers) dat personeelstekorten invloed hadden op hun bedrijf of...

Prinsjesdag 2023: dit zijn wijzigingen voor de arboprofessional

Prinsjesdag 2023: dit zijn wijzigingen voor de arboprofessional

Het kabinet wil dat mensen zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en...

PA en VS inzetten in de arbozorg? Dit vinden arboprofessionals

PA en VS inzetten in de arbozorg? Dit vinden arboprofessionals

Met het groeiende tekort aan bedrijfsartsen zal er in de nabije toekomst iets moeten veranderen in de organisatie van de arbozorg. Is de inzet van...

Zorgen over stijging burn-outklachten onder jongeren. Wat zijn de oorzaken?

Zorgen over stijging burn-outklachten onder jongeren. Wat zijn de...

Een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van werk. Ook de ernst van ervaren...

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt 6 bagage-afhandelaren op Schiphol definitief een last onder dwangsom (LOD) op. De inspectie constateert dat de...