Grip op de tijd

Van al onze ervaringen is de tijd misschien wel de meest ongrijpbare. Elke dag heeft evenveel uren, toch is de ene dag sneller voorbij dan de andere. Naarmate je ouder wordt, lijkt de tijd sneller te gaan. Een klok in beweging tikt langzamer dan een klok die stilstaat.