Inspectie van gevaarlijke stoffen in 2022

Onderdeel van het Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022 is het thema Gevaarlijke stoffen. Waar liggen de prioriteiten bij de inspectie van gevaarlijke stoffen op de werkvloer? Daarbij horen ook biologische agentia.