Pesterijen niet bestraft

Een werkneemster meldt zich ziek na pesterijen op het werk. Na mislukte mediation wil de werkgever van haar af. De werkgever verzoekt ontslag op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkneemster wil geld zien.