"A&O'ers worden de registeraccountants van arbo-land"

In de loop van volgend jaar komt er een nieuw certificatieschema voor de arbodeskundigen. De RI&E wordt er beter van, zo is de verwachting. Onder andere op het gebied van PSA. De A&O'ers hebben daarbij een belangrijke rol.