Bedrijfsartsen, maak tijd voor de RI&E!

De bedrijfsarts is de enige arbokerndeskundige die geen certificatieschema krijgt in het kader van het verbeteren van de RI&E. Maar hoe kijken zij aan tegen het nieuwe schema? En wat betekent dit?