VCA Petrochemie stelt aanvullende eisen

Bijna een jaar later zijn de hoofdlijnen inmiddels uitgewerkt in een concept-VCA 2008/05. De conceptvoorstellen verschillen op onderdelen van de bestaande VCA 2004/04. Nieuw is het extra certificatieniveau 'VCA Petrochemie', speciaal voor aannemers die risicovol werk doen in de petrochemische industrie. Het certificatieniveau VCA*, VCA** of VCA Petrochemie wordt bovendien straks niet langer meer bepaald door het aantal werknemers van een bedrijf, maar is voortaan afhankelijk van het werk en de eventuele risico's bij dat werk. Het aantal 'mustvragen' - vragen die een aannemer positief moet beantwoorden om certificatie te verkrij gen - vermindert in VCA* (van 24 naar 21) en VCA** (van 33 naar 32). VCA Petrochemie telt in de conceptversie 41 'must'-vragen. Nieuwe mustvraag in alle niveaus is of de aannemer last minute risicoanalyses (LMRA) op de werkvloer uitvoert.