Hoe weet je of een medewerker te zwaar tilt? Bereken het maximale tilgewicht op jouw werkplek

Het voorkómen van klachten door te zwaar tillen is belangrijk. Maar hoe weet je of een medewerker te zwaar tilt? Want op de werkvloer komt dit nog vaak voor.

Hoe weet je of een medewerker te zwaar tilt? Bereken het maximale tilgewicht op jouw werkplek

Tillen komt in veel functies voor. Denk aan de vele pakketjes die een pakketbezorger op een dag tilt, de vakkenvuller in de supermarkt of het tillen van stenen bij metselaars. Om te weten of er te zwaar getild wordt, kun je de FNV tiltest doen. Daarmee check je direct of er niet te zwaar getild wordt.

40% doet lichamelijk belastend werk

Nog steeds heeft bijna 40% van de werknemers lichamelijk belastend werk, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022. Denk hierbij aan te zwaar tillen, duwen/trekken, werken in ongunstige werkhoudingen, blootstelling aan trillingen of repeterende bewegingen.

Wat zijn de risico’s van te zwaar tillen?

Tillen en dragen behoort tot de belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren voor beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Elk jaar vallen er weer mensen uit met gezondheidsklachten door lichamelijke overbelasting.

Dat je door zwaar tillen rugklachten kunt ontwikkelen, weten de meeste mensen wel. Daarnaast kan te zwaar tillen ook zorgen voor klachten aan nek, schouders, elleboog, pols en hand, knieën en heupen. Kortom tillen heeft invloed op het hele lichaam.

Hoe zwaar mag je tillen?

Het hangt af van de omstandigheden wat een veilig gewicht is om te tillen. Als alle omstandigheden ideaal zijn, ligt de grens op 23 kilo volgens de NIOSH-formule. Maar ideale omstandigheden komen niet vaak voor. En dus ligt het maximale gewicht dat getild kan worden zonder gevaar voor de gezondheid vaak een stuk lager. Factoren die van invloed zijn op het maximale tilgewicht zijn onder andere de afstand tot de last, of je moet draaien tijdens het tillen en de frequentie waarmee je tilt.

De FNV Tiltest is gebaseerd op de NIOSH-formule. Uitgangspunt bij het gebruik van NIOSH-formule is dat er met twee handen getild wordt. Ook de richtlijnen van de Arbeidsinspectie verwijzen naar deze formule.

Voorbeelden uit de praktijk

In de praktijk zie je dat er in veel functies nog getild moet worden. Zo laten deze twee voorbeelden zien.

Hoe kun je hier als arboprofessional mee omgaan?

Door langdurige klachten lijden in totaal vele werknemers aan een beroepsziekte aan rug, arm, nek, schouder, knie of heup. Onder andere veroorzaakt door tillen. Dit zorgt niet alleen voor persoonlijk leed, maar ook jaarlijks weer voor hoge kosten voor werkgevers. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor loondoorbetaling bij verzuim. Het loont dus om lichamelijke belasting aan te pakken.

Start als arboprofessional met het in kaart brengen van alle risico’s op het gebied van lichamelijke belasting op de werkvloer. Dit is ook een verplicht onderdeel in de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Wanneer tillen op de werkvloer voorkomt, kun je gebruik maken van de FNV Tiltest om te bepalen of bepaalde tilsituaties risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van de werknemers.

Als je weet wat de risico’s zijn, kun je gericht maatregelen gaan treffen om deze te verminderen. Houd hierbij de arbeidshygiënische strategie aan. Onderzoek dus eerst of er technische en organisatorische maatregelen mogelijk zijn, voordat je gaat kijken naar persoonlijke maatregelen.

Bij maatregelen kun je denken aan het wegnemen van de tiltaak door bijvoorbeeld automatisering of robotisering. Maar mogelijk is het werk ook lichter te maken met een tilhulpmiddel of het aanpassen van het werkproces. Bij het zoeken naar oplossingen voor jouw bedrijf kun je gebruik maken van de arbocatalogus in jouw sector. Bedenk bij het veranderen van werkprocessen dat dit tijd kost en dat het belangrijk is om iedereen hierin mee te nemen.

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het...

Zondag 28 april 2024 is het weer de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze internationale dag is bedoeld om aandacht te...

Ramadan op de werkvloer: aandachtspunten voor arbo

Ramadan op de werkvloer: aandachtspunten voor arbo

De ramadan is de jaarlijkse vastenmaand van praktiserende moslims. Hoe houd je rekening met vastende medewerkers en wat zijn je rechten en plichten?...

Ook gezonde voeding helpt bij RSI-klachten 

Ook gezonde voeding helpt bij RSI-klachten

De Internationale RSI Dag komt er weer aan. Op de laatste dag van februari wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor deze Repetitive Strain Injury. In...

Nieuwe Handboek Arbeid & Gezondheid: 'Houd het simpel'

Nieuwe Handboek Arbeid & Gezondheid: 'Houd het simpel'

Het nieuwe Handboek Arbeid & Gezondheid pleit voor een praktische aanpak om werk sneller en goedkoper gezond te maken. Oftewel: niet moeilijk doen...

Boek: Arbeid & Gezondheid

Boek: Arbeid & Gezondheid

Arbeid & Gezondheid biedt een overzicht van het spanningsveld tussen arbeid en gezondheid. Dit boek gaat over de langeretermijneffecten van...

Wat betekent tekortschietend preventieakkoord voor arboprofessionals?

Wat betekent tekortschietend preventieakkoord voor arboprofessionals?

In 2018 startte de overheid een groots plan om Nederlanders gezonder te krijgen. Maar de resultaten vallen vooralsnog vies tegen en de ambitie voor...

Met rotte tanden carrière maken

Met rotte tanden carrière maken

Riny van de Pol gaat terug in de tijd. Toen dik zijn en rotte tanden nog statussymbolen waren. Wisten die mensen veel. Gelukkig weten we tegenwoordig...

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 6 - December 2023

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 6 - December...

Het nieuwe nummer van het Praktijkblad Veiligheid & Preventie is verschenen. In dit nummer lees je over een leuk maar serieus spel: 100 ways to die...