Werknemers moeten niet vragen wat de werkgever kan doen voor hun werkomstandigheden, maar zelf actie ondernemen

Iedere keer verbaas ik mij erover dat veel medewerkers in bedrijven zelf weinig of geen actie ondernemen om hun werkomstandigheden beter te maken en hun eigen werkomgeving te veraangenamen. Zij vinden dat hun baas daar maar voor moet zorgen. Maar van risicolijder (slachtoffer) kan de werknemer ook risicoleider worden.