Leren van risicoprofessionals

Arboadviseurs kunnen leren van andere risicoprofessionals. Niet zozeer van arboprofessionals, dat is meer van hetzelfde. Vooral professionals buiten hun vakgebied zijn inspirerend. Zelfs mijn tandarts weet dat intussen.