Checklist: risico's bepalen voor het stellen van prioriteiten 

Hoe kun je het daadwerkelijke risico van een geconstateerde risicofactor (bijvoorbeeld geluid, werken op hoogte, etc.) berekenen?