Toetsing RI&E: systeemtoets en scopetoets

Toetsing is een middel om de kwaliteit van de RI&E te verhogen. Voor de toetsing maakt de Arboregeling onderscheid tussen de systeemtoets (ook wel: globale RI&E) en de scopetoets. Wat is het verschil tussen beide?