Door de nieuwe regels 1 miljoen minder werknemers blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen

Er is in de EU een voorlopig akkoord bereikt over actualisering van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. Die beschermt werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen.