Gezondheidsschade door trillingen voorkomen? Deze organisatorische maatregelen kunt u nemen

Trillingen kunnen de gezondheid van werknemers schaden. Het is aan de werkgever om maatregelen te treffen om zulke schade te voorkomen. Een eerste stap daarbij is het nemen van bronmaatregelen. Kan dat niet, dan volgt stap 2: organisatorische maatregelen.

Gezondheidsschade door trillingen voorkomen? Deze organisatorische maatregelen kunt u nemen

In het eerste deel van dit artikel leest u hoe u bronmaatregelen treft tegen trillingen. Maar welke organisatorische maatregelen tegen trillingen kunt u als werkgever nemen?

Organisatorische maatregelen bij trillingen, een aantal mogelijkheden

Allereerst moet u bij organisatorische maatregelen bij trillingen denken aan een zorgvuldiger voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Bedenk daarbij dat snijden, zagen of branden minder trillingen veroorzaakt dan breken met een breekhamer of hakken. Hetzelfde geldt voor lassen in plaats van klinken.

Tandwielen tijdig smeren kan trillingsfrequentie veranderen”

Ook de trillingsfrequentie veranderen helpt. Het voorkomen van ‘botsingen’ van materialen brengt het trillingsniveau naar beneden. Net als preventief onderhoud, bijvoorbeeld door tandwielen tijdig te smeren en onderdelen met speling te vervangen.

Daarnaast kunt u het aantal mensen dat blootstaat aan trillingen beperken. Door een andere lay-out bijvoorbeeld, waardoor u werkzaamheden en werknemers van elkaar scheidt. Het bedieningsplatform loskoppelen van de bron is een andere mogelijkheid.

U kunt ook denken aan beperking van de blootstellingsduur. Bedenk hierbij wel dat een halvering van de blootstellingstijd slechts leidt tot reductie van de trillingsbelasting met een factor 0,7.

Wet- en regelgeving over trillingen

Hoofdstuk 6, afdeling 3a Arbobesluit (trillingen)

Deze normen zijn van toepassing op trillingen

  • NEN-ISO 2631-1:1997/A1:2010 en Mechanische trillingen en schokken – Beoordeling van de invloed van trillingen op het menselijk lichaam – Deel 1: Algemene eisen
  • NEN-ISO 15230:2007 en Mechanische trillingen en schokken – Redactiekrachten in de man-machinerelatie voor via de hand overgebrachte trillingen
  • NEN-ISO 20816-1:2016 en Mechanische trillingen – Meting en evaluatie van trillingen in machines – Deel 1: Algemene Richtlijnen
  • NEN-ISO 13091-1:2001/A1:2010 en Mechanische trillingen – De vibratieperceptiedrempel voor het vaststellen van zenuwfunctiestoornis – Deel 1: Methoden voor het meten aan de vingertoppen
  • NEN-EN-ISO 5349-2:2001/A1:2015 en Mechanische trillingen – Meting en beoordeling van blootstelling van het menselijk lichaam aan hand-armtrillingen – Deel 2: Praktische leidraad voor meting op de werkplek.

Henk Koenders

Henk Koenders

Redacteur Arbo-online

Henk Koenders is redacteur van de Kennisbank Arbo in de praktijk. Henk is in diverse functies werkzaam geweest bij de Arbeidsinspectie. Zijn laatste functie was die van Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen. Daarnaast is hij als examinator en docent verbonden aan HVK-opleidingen.