Gevaarlijke stoffen en werk in vier stukken jurisprudentie - deel 1

De wetgever probeert werken met gevaarlijke stoffen zo te reguleren dat er zo min mogelijk risico's ontstaan voor milieu, gezondheid en veiligheid. Maar soms gaat het toch mis. Dan volgt corrigerend optreden, tot de rechter aan toe. Rob Poort bespreekt hier twee relevante zaken en in een volgend deel nog twee.