Keuze adembescherming bij het werken met gevaarlijke stoffen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn in de praktijk de meest gebruikte maatregel om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Helaas gebruiken medewerkers die PBM vaak onjuist. Of blijken ze ongeschikt voor het ingezette doel. En dat terwijl een zorgvuldige keuze cruciaal is voor adequate ademhalingsbescherming.