Uitzendkracht loopt letselschade op. Kan de inlener zich beroepen op zijn vrijwaringsbeding?

Een ingehuurde werknemer loopt tijdens werkzaamheden bij een afvalverwerker derdegraads brandwonden op en stelt Hertel, het bedrijf dat hem heeft ingehuurd, aansprakelijk voor de schade. Is er sprake van opzet of grove schuld, wie is aansprakelijk en kan de inlener zich beroepen op het vrijwaringsbeding?