Het loopt nog niet storm op kantoor

Het einde van het thuiswerkadvies heeft bij pensioenuitvoerder MN nog niet geleid tot een stormloop naar kantoor. Dat is betrekkelijk goed nieuws, want het bedrijf streeft ernaar medewerkers voor ongeveer de helft van hun tijd weer op kantoor te verwelkomen. Maar bij een blijvende bezetting van zo'n 50% ligt het voor de hand dat het aantal vierkante meters zal worden teruggebracht, aldus Arjen van 't Klooster, Manager Facilitair Bedrijf.