Biomonitoring is niet altijd even simpel

Bij werknemers die aan chroom en andere metalen blootstaan kan biomonitoring een manier zijn om hun gezondheid te bewaken. Het interpreteren van de gemeten waarden is daarbij niet altijd eenvoudig, zo blijkt uit de voorbeelden in dit artikel.