Vis met een PFAS-smaakje   

Onlangs adviseerde een hoogleraar om geen vis en zeekraal uit de Westerschelde meer te eten. Omdat Belgische bedrijven veel PFAS in dit water hebben geloosd, vertonen de visjes en zeegroente nu 'te hoge' concentraties van PFAS. En dat is niet goed voor de gezondheid. Wisten zij dan niet dat dit kon gebeuren?