Pak misstanden aan en niet de klokkenluider

De Tweede Kamer keurde het voorstel om de Wet Huis klokkenluiders aan te passen af. Deze zomer moet er een nieuw voorstel komen. Dan zal bijna elke organisatie de interne meldprocedure voor het melden van een misstand moeten aanpassen. Anders volgen er 'afschrikwekkende sancties'.