Werknemer houdt zich niet aan advies van bedrijfsarts

Een werkgever stopt met de loonbetaling, omdat de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie. Advies van de bedrijfsarts was leidend voor de werkgever. Mocht de werkgever het oordeel van de huisarts en psycholoog naast zich neer leggen? De werknemer vordert volledige loondoorbetaling.