Bedrijf zonder vergunning moet gevaarlijke stoffen afvoeren en mag ze niet meer opslaan

Het Openbaar Ministerie (OM) sommeert een bedrijf om de zonder vergunning opgeslagen gevaarlijke CMR-stof op juiste wijze af te voeren. Doet het bedrijf dit niet, dan volgt strafrechtelijke vervolging.