Een nieuwe parlementaire enquête over werkomstandigheden?

De totstandkoming van de Arbowetgeving in Nederland kent een lange wordingsgeschiedenis. Vaak zien we als startpunt de parlementaire enquête van 1886. Rob Poort voorziet op termijn nog wel een nieuwe parlementaire enquête over arbeidsomstandigheden.