De lijst met stoffengerelateerde beroepsziekten is er

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB heeft de voorlopige lijst met vijftien beroepsziekten aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De lijst dient als uitgangspunt bij het opstellen van de tegemoetkomingsregeling.