Minder arbeidsongevallen in 2021 zegt de Arbeidsinspectie

Hoe staat met de arbeidsongevallen? In 2021 registreerde de Arbeidsinspectie 60 dodelijke slachtoffers en 3.482 meldingen van arbeidsongevallen, 5% minder dan in 2020. Tweemaal waren er twee slachtoffers bij één arbeidsongeval.