Aanlijninstructie niet opgevolgd. Werkgever toch aansprakelijk

Een timmerman valt samen met een collega van een gipsen plafond 3 meter naar beneden. Beiden waren niet aangelijnd. De werkgever beroept zich op de algemene aanlijninstructie. De rechter gaat hier niet in mee.