Gedragscode ongewenste omgangsvormen: houvast voor medewerkers over gedrag op de werkvloer

Door middel van een gedragscode ongewenste omgangsvormen geeft de werkgever aan welk gedrag hij in de organisatie wil zien. En ook wat hij als ongewenst gedrag ziet. Kortom, met deze gedragscode geeft hij duidelijkheid aan de werknemers over gedrag op de werkvloer.