'Meisje, wat kijk je me nou aan?'

Arbo Insights onderzoekt regelmatig hoe arboprofessionals over belangrijke onderwerpen denken. Deze eerste keer staat een onderwerp centraal dat helaas maar al te actueel is: ongewenst gedrag op de werkvloer. Sjoerd van der Werk, arbocoördinator bij de gemeente Nijmegen vertelt over zijn ervaringen.

'Meisje, wat kijk je me nou aan?'

“Ongewenst gedrag is aanwezig binnen onze organisatie. Voor een risico-inventarisatie hield ik eerder 42 interviews. Hieruit bleek dat we als gemeente vooral te maken hebben met publieksagressie. Daar krijgen onze sociaal rechercheurs en wijkteams mee te maken. In mindere mate hebben we ook te maken met intern ongewenst gedrag: pesten, discriminatie, roddelen, negeren.

Handhavers uitgescholden

De resultaten verbaasden me. Niet zozeer wat betreft publieksagressie; ook dat is meer dan gemeld wordt. Handhavers worden buiten op straat soms wel tien keer per dag uitgescholden. We gaan daar nu een meldnummer voor aanmaken om melders te ontzorgen en het melden zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Het gaat vooral om het grijze gebied. Zo’n opmerking in een overleg als ‘meisje, wat kijk je me nou aan”

Maar vooral ook de interne onderwerpen hebben aandacht nodig binnen onze organisatie van 1800 medewerkers. De meest heldere overschrijdingen van ongewenst gedrag worden wel gemeld en besproken. Maar het gaat vooral om het grijze gebied. Zo’n opmerking in een overleg als ‘meisje, wat kijk je me nou aan’. En onder het mom van een grapje gaat het ook wel verder. En dan vergoeilijkend: ‘Ach, je kent me toch’. Het gaat om bewustzijn wat wel en niet kan.

Gedragscode intern ongewenst gedrag

We zijn nu bezig om duidelijker beleid te maken. Ons integriteitsprotocol uit 2005 wordt op dit moment geactualiseerd. De brede communicatie over ongewenst gedrag gaat plaatsvinden via de introductie van een gedragscode die gaat over alle vormen van ongewenst gedrag. Dat gaat dan ook over de subtielere vormen van ongewenst gedrag.

Onderwerpen die prioriteit hebben

Via het Gemeentelijk Management Team is geadviseerd om prioritaire thema’s vast te stellen. Een thema dat prioriteit heeft is PSA. We hebben voor elk thema een concernmanager aangesteld als ambassadeur. Met een ambassadeur zijn we nu bezig om een onderwerpgerichte RI&E uit te voeren op het onderwerp gewenst gedrag. Met de onderwerpgerichte RI&E leveren we een optimale focus op het onderwerp.

We hadden de PSA-risico’s al aangemerkt als prioritair onderwerp, maar dat is door de Voice-kwestie wel meer op de voorgrond geraakt. Het heeft geholpen dat het aandacht heeft van het GMT. Ook absoluut bij de medewerkers zelf.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Ik ben als arbocoördinator ook coördinator gewenst gedrag en een verbindende factor tussen contactpersonen die daarover gaan. De leidinggevende is primair verantwoordelijk voor het gesprek met de melder en eventuele opvolging naar een dader. Contactpersonen zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige opname, afhandeling en nazorg."

Sjoerd van der Werk, arbocoördinator bij de gemeente Nijmegen

Walter Baardemans

Walter Baardemans

Journalist

Walter Baardemans is een journalist en communicatiedeskundige, die organisaties ondersteunt met tekst, advies en trainingen. Naast vakinhoudelijke kennis over media en communicatie(processen) zijn arbeid en gezondheid, medezeggenschap en human resource management zijn belangrijkste kennisgebieden.