Van griep naar burn-out?

De griepepidemie die halverwege maart 2022 startte is weer voorbij. Dat concluderen experts van het RIVM, Erasmus MCErasmus University Medical Center en het Nivel. Maar het verzuim blijft hoog in een arbeidsmarkt die krapper wordt. Dat levert extra zorgen op bij werkgevers over toenemende werkdruk en inzetbaarheid van werknemers.