De schaduwkant van uitzendwerk

Uit de geregistreerde meldingsplichtige ongevallen bij de Arbeidsinspectie in 2006 blijkt dat ongeveer 13 procent van de dodelijke slachtoffers en ruim 15 procent van de ernstig gewonde slachtoffers uitzendkrachten zijn, terwijl deze groep maar net 6 procent van de banen in Nederland heeft. Het gaat in dat jaar om 8 dodelijke slachtoffers en 271 ernstig gewonde uitzendkrachten. Het aandeel van het ongevallenpercentage van uitzendkrachten zal waarschijnlijk hoger zijn wanneer de niet-meldingsplichtige ongevallen, de niet-gemelde ongevallen en de ongevallen met zzp'ers worden meegerekend. De economische schade in de vorm van productieverlies en kosten voor vervanging, medische behandeling, juridische bijstand, onderzoek en smartengeld is enorm en dan hebben we het nog niet over het menselijke leed. Deze schade zou vele malen kleiner kunnen zijn wanneer uitzendbureaus en inlenende bedrijven hun uitzendkrachten beter zouden voorbereiden op hun taken. De directe oorzaak van een ongeval is vaak het onjuiste gebruik van de arbeidsmiddelen en machines of de gebrekkige veiligheidsvoorziening. Maar de basisoorzaak van deze ongevallen is heel duidelijk het ontbreken of tekortschieten van instructie, voorlichting en onderricht over het juiste gebruik van machines, arbeidsmiddelen en de procedures. Instructie, voorlichting en onderricht zijn belangrijk omdat - zelfs als machines goed beveiligd zijn - ze verkeerd en niet conform de gebruiksaanwijzing kunnen worden gebruikt. En daar gaat het met uitzendkrachten vaak mis. Door productiedruk of door onachtzaamheid geven bedrijven te vaak geen goede instructie en krijgen de krachten geen ervaren collega als mentor of begeleider.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.