Moe door het werk

Een grote groep werknemers (n = 12.161) uit 45 verschillende bedrijven is gedurende vier jaar 'gevolgd'. Ze zijn drie keer per jaar gevraagd om een goed gevalideerde vragenlijst in te vullen. Na vier jaar had 45 procent alle negen vragenlijsten ingevuld. Een hoog percentage, dat duidt op een hoge mate van betrokkenheid van de deelnemers. Dit is een resultaat waar de onderzoekers mee gecomplimenteerd mogen worden. Door de grootschaligheid en de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is opgezet en uitgevoerd en het longitudinale karakter van het onderzoek, zijn de resultaten betrouwbaar.