Dit is de tweede stap bij de RI&E: preventiemedewerker en het inventariseren van de gevaren

De preventiemedewerker moet meewerken aan het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Wat is zijn rol bij het inventariseren van de gevaren in de organisatie?