Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten: compensatie voor slachtoffers

Ziek worden omdat je in het verleden tijdens je werk in aanraking bent gekomen met gevaarlijke stoffen. In Nederland overkomt het jaarlijks duizenden mensen. Slachtoffers kunnen sinds 1 januari 2023 in bepaalde situaties aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming.