Licht verhoogd risico op leukemie rond hoogspanningslijnen en in de elektriciteitssector

Werknemers in de elektriciteitssector lopen mogelijk iets meer risico op leukemie. Daarnaast hebben zij ook iets meer kans om alzheimer te krijgen of de spierziekte ALS. Ook mensen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen, lopen meer risico op leukemie. Het zijn kleine risico's, maar de Gezondheidsraad ziet het wel als een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen.